Δεν γνωρίζετε επίσης πώς να πάρετε μια έκπτωση φόρου για εκπαίδευση;

Οικονομικά

Για πολλούς ανθρώπους είναι ακόμα άγνωστοτο γεγονός ότι μερικά από τα χρήματα που δαπανώνται για την απόκτηση εκπαίδευσης μπορούν να επιστραφούν στο πορτοφόλι σας. Πώς να πάρετε μια φορολογική έκπτωση για δίδακτρα; Τώρα θα εξετάσουμε λεπτομερώς, σε ποιες περιπτώσεις τίθεται, για το ποιο μέγιστο ποσό μπορεί να υπολογιστεί και ποιες ενέργειες πρέπει να ληφθούν από την πλευρά σας.

πώς να πάρετε μια φορολογική έκπτωση για την κατάρτιση
Έτσι, η φορολογική έκπτωση για την κατάρτιση σε ένα σχολείο οδήγησης ήοτιδήποτε άλλο είναι χρηματοδότηση υπό μορφή φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, ο οποίος μπορεί να επιστραφεί στον προσωπικό σας προϋπολογισμό. Πώς υπολογίζεται το μέγιστο ποσό; Υπολογίστε το συνολικό σας εισόδημα για το έτος πριν από τους φόρους και πάρτε το 13% - αυτός είναι ο φόρος που καταβάλλετε εσείς, είναι το μέγιστο δυνατό ποσό κοινωνικής έκπτωσης. Πώς να πάρετε μια έκπτωση φόρου για δίδακτρα από αυτά τα χρήματα; Υπολογίστε πόσα δαπανήσατε για την εκπαίδευση κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους και πάρτε το 13% από αυτό. Αν ο ληφθέντος αριθμού δεν υπερβαίνει τον προηγούμενο, τότε θα σας επιστραφούν τόσα πολλά, εάν αντιθέτως - μπορείτε να υπολογίζετε μόνο στη μέγιστη αξία των καταβληθέντων φόρων. Μπορείτε να πείτε ότι η έκπτωση καταβάλλεται από τα κεφάλαιά σας, τα οποία εισπράχθηκαν στον προϋπολογισμό με τη μορφή φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, περισσότερο από ότι δεν μπορείτε να πάρετε.
φορολογική έκπτωση για οδήγηση σε σχολή οδήγησης


Υπάρχουν μερικά ακόμα χαρακτηριστικά. Πρώτον, ο εκπαιδευτικός φορέας, με τον οποίο συνήφθη η σύμβαση, πρέπει απαραίτητα να έχει άδεια. Πώς να πάρετε μια φορολογική έκπτωση για δίδακτρα; Συλλέξτε την απαραίτητη δέσμη εγγράφων (αίτημα για έκπτωση, το δεύτερο - για επιστροφή φόρου, αντίγραφο της συμφωνίας με το εκπαιδευτικό ίδρυμα και τις άδειες, έγγραφα πληρωμής για πληρωμή, πιστοποιητικό ολοκλήρωσης της κατάρτισης και 2-NDFL για εσάς). Η φορολογική επιθεώρηση πρέπει να υποβάλει αίτηση πριν από τη λήξη τριών ετών από τη στιγμή που πραγματοποιήθηκε η εκπαίδευση. Δηλαδή, για να λάβει μια έκπτωση για το πρώτο έτος, όταν ο νεαρός έχει ήδη αποφοιτήσει από το πανεπιστήμιο, δεν θα λειτουργήσει. Επομένως, μην αναβάλλετε μόνιμα το ζήτημα, επικοινωνήστε με τις φορολογικές αρχές κάθε χρόνο.

Κάθε πολίτης της χώρας έχει δικαίωμα έκπτωσης.Αυτό περιλαμβάνει: την ίδια την εκπαίδευση (οποιαδήποτε); τη μελέτη των εγγενών παιδιών (πλήρους απασχόλησης, μέχρι την ηλικία των 24 ετών) · την εκπαίδευση παιδιών υπό κράτηση (πλήρους απασχόλησης, ηλικίας κάτω των 18 ετών) ή προηγουμένως στην περίθαλψη (πλήρους απασχόλησης, έως 24 ετών) · εκπαίδευση αδελφών / αδελφών (πλήρους απασχόλησης, μέχρι 24 ετών). Η αφαίρεση δεν προβλέπεται για την εκπαίδευση του συζύγου. Πρέπει να τον φροντίσουν. Το δικαίωμα έκπτωσης ακυρώνεται εάν τα κεφάλαια του μητρικού κεφαλαίου χρησιμοποιήθηκαν ή η κατάρτιση καταβλήθηκε από τον εργοδότη (εκτός από την περίπτωση που ο υπάλληλος επιστρέφει τότε το καταβληθέν ποσό από τον μισθό, για παράδειγμα).

μπορώ να λάβω έκπτωση φόρου για εκπαίδευση σε σχολή οδήγησης
Πώς να πάρετε μια φορολογική έκπτωση για δίδακτρα;Η πληρωμή γίνεται μόνο για την περίοδο κατά την οποία καταβλήθηκε το ποσό των διδάκτρων. Εάν καταβληθεί κατ 'αποκοπή ποσό για όλα τα έτη και το 13% του τέλους υπερβαίνει το επιτρεπτό όριο, το υπόλειμμα καταλοίπων καίγεται, δεν μπορεί να ληφθεί εντός άλλου έτους. Έτσι, σκεφτείτε την ερώτηση εκ των προτέρων. Ίσως αξίζει να πληρώσετε ένα τέλος για τη μελέτη μαθημάτων και τη σύνταξη μιας αίτησης στον φόρο κάθε χρόνο. Εάν η σύμβαση συνάπτεται μεταξύ του εκπαιδευτικού ιδρύματος και του γονέα και η απόδειξη πληρωμής καταγράφεται με το ίδιο όνομα, δεν θα υπάρξουν προβλήματα. Εάν όλα τα έγγραφα είναι γραμμένα στο όνομα του παιδιού, ο πατέρας ή η μητέρα θα πρέπει να αποδείξει το δικαίωμα έκπτωσης στο δικαστήριο. Ως εκ τούτου, επισημοποιήσει αμέσως τη σύμβαση για έναν από τους γονείς, έτσι ώστε αργότερα δεν υπάρχουν περιττές ερωτήσεις από τη φορολογική επιθεώρηση.

Μπορώ να λάβω έκπτωση φόρου για εκπαίδευση σε σχολή οδήγησης; Είναι δυνατόν, υπό τις ίδιες συνθήκες.